Nyheter

22 December 2003 - Regelendringer fra 1. januar 2004

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2004 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og ”andre områder”.


16 December 2003 - Normrentesatsen 3,25 prosent fra og med 1. januar 2004

Stortinget har i tråd med Regjeringens forslag vedtatt at det fra 1. januar 2004 innføres en ny metode for fastsetting av normrenten.

Les mer


17 November 2003 - Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet enige om budsjettavtale for 2004

Her kan du lese mer om avtalen, inndekningsforslagene og endringene i budsjettet.


13 October 2003 - Interessert i CD-ROM med 2004-budsjettet?

Offentlige virksomheter som ønsker CD-ROM med alle budsjettdokumentene i pdf-format får dette ved henvendelse til Statens forvaltningstjeneste, Fellestjenesteavdelingen. Det sendes ut gratis CD-ROM så langt opplaget rekker. Send e-post til publikasjonsbestilling@ft.dep.no, eller fax 22 24 27 86.


Privatpersoner kan henvende seg direkte til Informasjonsenheten i Finansdepartementet. Opplaget er imidlertid begrenset.


08 October 2003 - Budsjettet offentlig kl. 10.00

Finansminister Per-Kristian Foss har holdt finanstalen i Stortinget i dag. Denne kan også leses her.Umiddelbart etter finanstalen gjennomførte Stortinget en debatt om budsjettet. Pressekonferansen startet derfor først kl. 13.00. Pressekonferansen er nå ferdig, men kan sees i opptak her.

Les mer


08 October 2003 - Se overføringen fra Stortinget

Her kan du se budsjett-debatten i Stortinget.

08.10.03 kl.1000- 1200 Overføring fra Stortinget


08 October 2003 - Differensiert arbeidsgiveravgift

Vi har samlet dette temaet på egen side. Klikk her.

I tillegg har vi utarbeidet egen kalkulator for overgangsordningen i 2004. Ved hjelp av kalkulatoren kan det enkelte foretak regne ut hvordan omleggingen slår ut for egen virksomhet.