Nr.:

81/2003

Dato:

8.10.2003

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

El-avgiften for næringsvirksomhet foreslås midlertidig avviklet fra nyttår

Regjeringen foreslår å avvikle el-avgiften for all næringsvirksomhet fra årsskiftet og vil komme tilbake til et nytt avgiftssystem våren 2004 med virkning fra 1. juli. Målet er å stimulere til redusert el-forbruk og mer bruk av miljøvennlig energi.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har varslet at industriens fritak for el-avgift vil bli ansett som ulovlig statsstøtte. For å unngå eventuelle tilbakebetalingskrav fra ESA, foreslår Regjeringen å avvikle el-avgiften for all næringsvirksomhet fra 1. januar 2004, og tar sikte på å innføre et nytt avgiftssystem fra 1. juli 2004. Avviklingen ved årsskiftet vil også bli gjennomført for offentlig sektor. Samtidig satses det mer på å dempe el-forbruket og legge om energibruk og energiproduksjon gjennom Energifondet og Enova SF. Energifondets inntektsgrunnlag øker med 130 millioner kroner i 2004-budsjettet.

Regjeringen tar sikte på å innføre et nytt avgiftssystem som avgiftslegger deler av el-forbruket i næringsvirksomhet fra 1. juli 2004. Det er krevende å utarbeide et system som ikke medfører store avgiftstekniske problemer eller samfunnsøkonomisk tap, og som samtidig kan godtas av ESA. Regjeringen vil foreslå et nytt system i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2004. Målet for det nye systemet er å dempe økningen i el-forbruket og fortsatt stimulere til overgang til alternative energikilder og vannbåren varme.