Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Abortforebygging

Det skal lages en ny handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort, som en fortsettelse av planen for 1999-2003. I den nye planen skal det legges vekt på tiltak som kan medvirke til fortsatt nedgang i aborttallene blant ungdom og unge voksne. I handlingsplanen vil det bli rettet særlig fokus på tiltak som kan gi ungdom etisk reflektert kunnskap om kropp, seksualitet, prevensjon og samliv, tiltak rettet mot ungdom og unge voksne med ikke-vestlig kulturbakgrunn og på bedre informasjon fra helsetjenesten til abortsøkende kvinner.

Det foreslås bevilget 21,6 millioner kroner til oppfølging av handlingsplanen, hjelpetelefonene og til kompetansetiltak, og dette er en styrking på 1 millioner kroner fra 2003. I tillegg foreslås bevilget 14,6 millioner kroner til Amathea (tidligere Alternativ til abort i Norge), som er en økning på 0,5 millioner kroner.