Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Adopsjon

Barne- og familiedepartementet har lagt frem et høringsnotat som foreslår en ny organisering for behandling av søknader om adopsjon. Det foreslås at de fem regionene i den nye organisering av barnevernet og familievernet blir ny førsteinstans ved behandlingen av søknader om innen- og utenlandsadopsjon. Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen blir foreslått som ny klageinstans i stedet for departementet. Det foreslås ingen endringer i adopsjonsstøtten i 2004. Tilskuddet videreføres med samme beløp som i 2003 (23 400 kroner per barn).