Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aksjegevinstbeskatning

Det foreslås endringer i skattelovens bestemmelser om Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital (RISK). Forslagene er i hovedsak en lovfesting av gjeldende praksis på området, og må ses i sammenheng med arbeidet med opprettelsen av et sentralt aksjonærregister.

Det vises til nærmere omtale av forslaget i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer kapittel 15.