Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Alkoholavgifter

3. desember: Stortingets vedtak

Som en følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble det vedtatt å prisjustere avgiftene på alle drikkevarer. I tillegg legges avgiftene om slik at all brennevinsbasert drikk, herunder brennevinsbasert rusbrus, avgiftslegges likt som brennevin over 22 volumprosent.

8. oktober: Regjeringens budsjettforslag

Det foreslås å redusere avgiftene på alle drikkevarer med 2,5 prosent reelt fra 2003 til 2004. Det blir likevel en avgiftsøkning for brennevinsbasert drikk. Regjeringen foreslår en omlegging av avgiftene slik at all brennevinsbasert drikk, herunder brennevinsbasert rusbrus, avgiftslegges likt som brennevin over 22 volumprosent.