Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

AltInn – elektronisk innrapportering fra næringslivet

Elektronisk innrapportering er et prioritert arbeidsområde i Regjeringens forenklingsarbeid. Målsettingen (eNorge 2005-planen) er at alle statlige etater skal kunne ta imot innrapporteringen fra næringslivet elektronisk i løpet av 2004.

AltInn-prosjektet (alternativ innrapportering) er en felles innrapporteringskanal fra næringslivet til staten, og omfatter i første omgang innrapportering til Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene (disse utgjør ca. 80 prosent av skjemabelastningen). Løsningen settes i drift fra november 2003, og prosjektet avsluttes i mai 2004.

I budsjettet for 2004 foreslår Regjeringen i alt 56,8 millioner kroner til AltInn. Av disse midlene går 33,4 millioner kroner til prosjektet og til de tre deltakende etatene (Brønnøysundregistrene 4,5 millioner, Skatteetaten 19,1 millioner og SSB 9,8 millioner).

Videre er det foreslått 23,4 millioner kroner til permanent forvaltning av AltInn-løsningen (kap. 904). Forvaltningsansvaret legges til Brønnøysundregistrene. Midlene skal gå til drift og videreutvikling av de generelle oppgavene knyttet til løsningen. I en oppbyggingsfase vil markedsføring av løsningen overfor brukerne (næringslivet) og nye etater stå sentralt. Målsettingen er at AltInn-løsningen skal bli den foretrukne elektroniske kanalen for alle som innhenter informasjon fra næringslivet.