Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Alternativ behandling

Regjeringen vil sette av til sammen 7,7 millioner kroner til området alternativ behandling, og dette er en styrking på 4 millioner kroner i forhold til 2003. 3 millioner kroner skal gå til å styrke forskning innen alternativ behandling. Regjeringens politikk tar utgangspunkt i lovforslaget Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., og bygger på hensynet til befolkningens selvbestemmelsesrett på den ene siden og hensynet til beskyttelse av pasientene på den annen side. Bevilgningen skal i hovedsak gå til:

  • tilskudd til etablering av frivillig registerordning alternative utøvere
  • tilskudd til etablering av infobank om alternativ behandling
  • tilskudd til etablering av samarbeidsforum mellom myndigheter og utøvere og sekretariat for forumet
  • tilskudd til utredning av utdanninger, blant annet med sikte på vurdering av autorisasjon.

Merverdiavgiftsunntaket for alternativ behandling ble fra 1. oktober 2003 utvidet med kinesiologi og klassisk (svensk) massasje. Dette kommer i tillegg til behandlingsformer som akupunktur, homøopati, naprapati, osteopati, soneterapi, aromaterapi, samt ernæringsterapi og urtemedisinbehandling som allerede er unntatt.

Et forslag til registerordning for utøvere av alternativ behandling er nå ute på høring. Når denne er etablert vil Finansdepartementet sammen med Helsedepartementet vurdere om det er mulig å knytte merverdiavgiftsunntak for alternativ behandling opp mot en slik registerordning.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer punkt 19.5.