Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeid i hjemmet (arbeidsgiveravgiftfritak)

Etter gjeldende regler skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig når lønnen ikke er fradragsberettiget for arbeidsgiveren og arbeidet ikke er en del av arbeidstakerens næring. Fritaket gjelder bare dersom samlede lønnsutbetalinger fra husholdningen ikke overstiger 30 000 kroner i inntektsåret.

Regjeringen ønsker å gjøre det rimeligere og enklere for privatpersoner å få hjelp til oppgaver som for eksempel snømåking, renhold og hagestell i hjem eller hytte og foreslår derfor å heve denne grensen til 50 000 kroner.

Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.7.

Se også Finansdepartementets hjemmeside for mer informasjon.