Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidslivslovutvalget

Arbeidslivslovutvalget skal foreslå en ny arbeidslivslov. Dette skal bli en lov som best mulig skal ivareta både virksomhetenes, arbeidstakernes og samfunnets behov, en lov som skal bidra til et inkluderende arbeidsliv, en lov som skal skape et godt og forutsigbart regelverk ved omstillinger og som skal sikre en modernisert/forenklet lovgivning for arbeidslivet . Utvalget har et omfattende mandat og kan etter eget skjønn nedsette undergrupper til å utrede deler av mandatet. Utvalget må nøye koordinere sitt arbeid med annet relevant pågående utredningsarbeid. Utvalgets arbeid forutsettes sluttført innen 1. desember 2003.