Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylsøkere, antatt grunnløse søknader

Det kommer fortsatt asylsøkere til Norge fra land der menneskerettighetssituasjonen betraktes som tilfredsstillende. Dette gjelder blant andre land i det tidligere Sovjetunionen og andre deler av Øst-Europa. Noen av dem er tiltredelses-/søkerland til EU. Regjeringen har derfor iverksatt en rekke forebyggende tiltak for å begrense tilstrømningen av asylsøkere fra disse landene, blant annet forenklet søknadsbehandling, rask saksbehandling, forenklet tilbud i mottak, ikke rett til midlertidig arbeidstillatelse og informasjonskampanjer i hjemlandet.

Andelen asylsøkere fra land der norske myndigheter mener at de aller fleste har antatt grunnløse søknader, har sunket og ligger midtveis i 2003 på ca. 10 prosent av søkerne, mot ca. 30 prosent på samme tidspunkt i 2002. Selv om andelen har gått ned, vil Regjeringen videreføre tiltak som ytterligere kan bidra til å redusere antallet slike asylsøknader.

Ett av tiltakene er en ny saksbehandlingsprosedyre som innebærer at Utlendingsdirektoratet (UDI) innen 48 timer etter at politiet har registrert søkeren, skal ha avgjort saken og tatt stilling til eventuell søknad om utsatt iverksettelse. Søkeren vil bo i mottak frem til et vedtak foreligger, og politiet vil ha ansvaret for uttransportering. Er UDI i tvil om utfallet av saken, blir den behandlet i den ordinære saksbehandlingsprosessen for asylsaker.