Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Atomulykkesberedskapen

Atomulykkesberedskapen skal styrkes neste år, blant annet gjennom videreutvikling av prognoseverktøy for beregning av spredning av radioaktive stoffer i luft, gjennomføring av en større nasjonal øvelse og oppgradering av det automatiske varslingsnettverket. Beredskapen foreslås styrket med 4 millioner kroner innenfor Kriseutvalget for atomulykkers langtidsplan.