Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnebidrag

Nye reglar for barnebidrag tok til å gjelde frå 1. oktober 2003 og inneber mellom anna at barnebidraget ein mottek, ikkje lenger skal reknast som skattepliktig inntekt. Bidragsytarar mister høvet til å trekke frå bidraget i inntekta. Når ein fastset storleiken på bidraget, kan ein ta omsyn både til kva det faktisk kostar å underhalde eit barn og fordelinga av samverstida mellom barn og den einskilde forelder.

Sjå også www.barnebidrag.dep.no.