Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager - samiske barnehagetilbud

Det særskilte tilskuddet til samiske barnehager ble overført Sametinget fra 1.1.2001. Det har vært en markert økning i antall søknader om særskilt samisk tilskudd etter at Sametinget overtok forvaltningen av tilskuddsordningen. Samtidig har ikke tilskuddet til samiske barnehager økt i takt med de siste års økninger i driftstilskuddet til barnehager. Regjeringen foreslår derfor å styrke tilskuddet til samiske barnehager med 2 millioner kroner i 2004.