Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager - tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn i førskolealder

Tilskuddet til tospråklig assistanse i barnehage avvikles med virkning fra 1. august 2004. Tilskuddet videreføres i perioden 1.1.-31.7.2004, for å unngå at barn som får tospråklig assistanse mister tilbudet midt i barnehageåret. Det etableres en ny tilskuddsordning fra 1. august 2004 som vil være mer målrettet. Tilskuddet skal bidra til bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Et delmål vil være å øke deltakelsen av minoritetsspråklige barn i barnehage. Tilrettelagte tiltak i barnehage vil bidra til å motvirke marginalisering og utjevne sosiale forskjeller mellom etnisk norske og minoritetsspråklige barn. Et annet delmål er å bidra til at kommunene utformer helhetlige tiltak på tvers av tjenestetilbudene (barnehage, helsestasjon, skole og norskopplæring for foreldre). Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan skreddersy tiltak for minoritetsspråklige barn i førskolealder ut fra lokale behov og ressurser. Tilskuddet tildeles kommunene ut fra antall minoritetsspråklige barn mellom 1 og 5 år som nå går i barnehage.