Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager – skattefritak for arbeidsgiverbetalt barnehageplass

Regjeringen vil i løpet av høsten forelegge Stortinget forskrift om skattefritak for arbeidsgivers betaling av barnehageplasser for ansattes barn. Dette er i tråd med Stortingets vedtak, jf. Budsjett-innst. S. nr. II (2002-2003), punkt 6.2. Virkningen av skattefritaket anslås på usikkert grunnlag til om lag 300 millioner kroner påløpt og 250 millioner kroner bokført i 2004.