Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnekonvensjonen

Det er et mål å styrke bevisstheten og kunnskapene om barnekonvensjonen, og gjøre den til et aktivt redskap i barne- og ungdomspolitikken både på statlig og kommunalt nivå. Det pågår informasjonsarbeid overfor barn og unge, overfor lærere og kommunale myndigheter om barn og unges rettigheter. Arbeidet med informasjon om barnekonvensjonen vil bli styrket med 1 million kroner i 2004, og arbeidet videreutvikles blant annet gjennom samarbeid med de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene.

Norge leverte i april 2003 sin 3. rapport til FN om oppfølging av barnekonvensjonen. Som ledd i arbeidet med rapporteringen ble det tatt initiativ til prosjektet ”Livet under 18” for å involvere barn og unge i rapporteringsprosessen. Over 1 000 barn og unge med ulike livserfaringer har gjennom prosjektet fått uttrykke hvordan de har det på skolen og i fritiden – hva som engasjerer, hva som er bra og hva som er mindre bra. Som et av resultatene fra prosjektet er erfaringer og løsningsforslag fra barn og unge tatt inn i den foreliggende rapporten i tillegg til myndighetenes redegjørelse. Resultatene fra prosjektet finnes på www.livetunder18.no og i magasinet ”Drømmene, ideene, livet”. Den norske FN-rapporten vil bli gjenstand for vurdering av FNs barnekomité og etterfølgende tilbakemelding til norske myndigheter.