Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bilutleie og leasing

I budsjettet for 2003 ble det varslet at Finansdepartementet ville vurdere om det er grunnlag for å endre reglene om bindingstid for personkjøretøy som er anskaffet til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet. Bakgrunnen for dette var at det fra bransjehold ble hevdet at dagens regler medfører en forfordeling av leasing på bekostning av korttidsutleie. Etter en ny gjennomgang har Finansdepartementet ikke funnet grunnlag for å endre gjeldende regelverk.

Se nærmere omtale om merverdiavgift på bilutleie og leasing i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 4.2.5.