Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Biologisk mangfold

I løpet av 2003 vil ca. 410 kommuner være i gang med kartlegging av de viktigste områdene for biologisk mangfold. Om lag 130 kommuner vil ha ferdige datasett som vil være lagt inn i Direktoratet for Naturforvaltnings database før årsskiftet. Gjennom dette arbeidet vil kommunene ha gode forutsetninger for å ta hensyn til det biologiske mangfoldet i arealplanleggingen. Regjeringen foreslår å øke bevilgningenbevilgningenbevilgningen til artsdatabanken med 2,0 millioner kroner. Økningen skal brukes til å øke datatilfanget og kvaliteten i sentrale biomangfold-databaser som gjøres tilgjengelige gjennom artsdatabanken.