Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistand - HIV/aids

Regjeringen vil styrke innsatsen mot hiv/aids, og gjør dette til et satsingsområde i 2004. Dette er også et av FNs tusenårsmål. Innsatsen på dette området vil blant annet være kvinnerettet, da kvinner er særskilt utsatt. I dette arbeidet er det viktig å se sammenhengen mellom forebygging, behandling, omsorg og reduksjon av stigma. Hiv-positive bør i større grad tilbys behandling enn hva som har vært tilfellet til nå. Særlig viktig i denne sammenheng er det viktig å bidra til å styrke helsevesenet i utviklingslandene. Midler til å bekjempe hiv/aids vil bli kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner, gjennom etablerte partnerskap mellom statlige og private givere og gjennom det bilaterale utviklingssamarbeidet, herunder frivillige organisasjoner.