Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistand - andre samarbeidsland

Zimbabwe og India er tatt ut av listen i 2004. Zimbabwe er tatt ut grunnet den negative politiske utviklingen i landet, mens India ikke lenger ser det tjenlig å ha mange små givere. Kenya, Madagaskar og Afghanistan er foreslått som nye samarbeidsland. Kenya og Madagaskar er tatt inn på grunnlag av den positive politiske utviklingen i de to afrikanske landene og Afghanistan fordi det er behov for et mer langsiktig perspektiv på utviklingssamarbeidet.

Gruppen av andre samarbeidsland består dermed av Angola, Eritrea, Etiopia, Kenya (nytt), Madagaskar (nytt), Mali og Sør-Afrika i Afrika, Afghanistan (nytt), Indonesia, Kina, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam og Øst-Timor i Asia, samt Guatemala og Nicaragua i Mellom-Amerika og Det palestinske området.

Også i gruppen samarbeidsland vil målet om fattigdomsreduksjon stå sentralt og samarbeidet vil ha et langsiktig perspektiv. Samarbeidet baseres på landenes egne prioriteringer og norsk kompetanse. For denne gruppen legges et bredere sett av kriterier til grunn for utviklingspolitikken. I disse landene vil det som regel være andre partnere som tar hovedrollen. Norsk innsats begrenses til mer strategiske bidrag knyttet til prioriterte satsingsområder for norsk utviklings- og utenrikspolitikk.

Se også Bistand - hovedsamarbeidsland.