Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistand - hovedsamarbeidsland

Norges 7 hovedsamarbeidsland er Malawi, Mosambik, Tanzania, Uganda og Zambia i Afrika, samt Bangladesh og Nepal i Asia.

Samarbeidet med hovedsamarbeidslandene bygger på en bred utviklingspolitisk dialog og et langsiktig arbeid for fattigdomsreduksjon. Samarbeidet skal ta utgangspunkt i landenes egne prioriteringer og bidra til å gjennomføre deres nasjonale strategier for fattigdomsbekjempelse. Spesiell vekt vil bli lagt på å bidra til oppnåelse av FNs tusenårsmål. Både stat-til-stat-bistand og samarbeid gjennom frivillige organisasjoner, multilaterale og regionale organisasjoner inngår i partnerskapet. Stat-til-stat-samarbeidet vil imidlertid være en bærebjelke. Samarbeidet tar sikte på å forankre et langsiktig og forpliktende partnerskap som peker utover tradisjonelle bistandsrelasjoner. Norsk næringsliv, offentlige institusjoner, frivillige organisasjoner, kommuner og lokalsamfunn er eksempler på parter som trekkes inn.

Se også Bistand - andre samarbeidsland.