Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bredbånd/HØYKOM

For å stimulere bredbåndutviklingen i distriktene foreslås opprettet et nytt delprogram under den ordinære HØYKOM-ordningen; HØYKOM-distrikt. Delprogrammet skal innrettes mot distriktskommuner for å stimulere til felles planlegging av prosjekter som omfatter flere kommuner. Kartlegginger viser at de områdene som ikke har et bredbåndstilbud samsvarer godt med sonene A til C i det distriktspolitiske virkeområde, se omtale i St.meld. nr. 49 (2002-2003), ”Breiband for kunnskap og vekst”, som ble lagt fram 5. september 2003. HØYKOM-distrikt vil innrettes mot utvalgte soner , men med nødvendige tillempninger i forhold til den faktiske bredbåndsutviklingen. 30 millioner kroner av den samlede bevilgningen på 66,5 millioner kroner vil bli satt av til HØYKOM-distrikt. Konkrete kriterier for delprogrammet HØYKOM-distrikt kommer i tildelingsbrevet til Norges Forskningsråd høsten 2003.

Se også kap 914, post 50, Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon.