Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruksfradrag for kjøretøy

En arbeidsgruppe som har hatt i oppdrag å utrede et nytt engangsavgiftssystem har også vurdert gjeldende bruksfradrag (se også Bilavgifter - arbeidsgruppe). Arbeidsgruppen viste i sin rapport til beregninger som viser at dagens bruksfradrag bør justeres. Finansdepartementet har imidlertid gjort nye beregninger som avviker fra dem som ble lagt til grunn av arbeidsgruppen.

Videre har arbeidsgruppen pekt på at de føringer som ligger i EØS avtalen ved utformingen av bruksfradragene må avklares nærmere. På denne bakgrunn er det ikke foreslått endringer i gjeldende bruksfradragssatsene nå. Imidlertid vil det fra 1. januar 2004 innføres bruksfradrag for kjøretøy yngre en 6 måneder. For nærmere omtale, se St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 4.5.4.