Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

Bruttonasjonalinntekten (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekt fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til norske privatpersoner fra utlandet.

Etter kraftig økning de siste årene anslås BNI for Norge i 2004 til 1 607 milliarder kroner. Dette tilsvarer vel 350 000 kroner pr. innbygger. Av dette utgjør BNP 1 601 milliarder kroner, mens netto lønn og formuesinntekt fra utlandet anslås til 6 milliarder kroner. Verdiskapingen i olje- og gassvirksomheten svarer i 2004 for om lag 16,4 prosent av samlet BNI. I sammenlikninger mellom ulike lands bistandsbudsjetter brukes ofte bevilgninger til bistand som andel av BNI som internasjonal standard.