Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettprosess

Budsjettprosessen for statsbudsjettet starter med Regjeringens budsjettframlegg for Stortinget i begynnelsen av oktober måned året før det året budsjettet skal gjelde for. Etter behandling i Stortinget blir budsjettet normalt endelig vedtatt i desember måned. Det vedtatte budsjettet omtales som saldert budsjett.

Revidert nasjonalbudsjett blir dernest lagt fram for Stortinget i første halvdel av mai måned i budsjettåret. Dette skal primært være en revisjon av det salderte budsjettet, og behandles normalt av Stortinget innen midten av juni måned.

På slutten av budsjettåret, dvs. normalt i månedsskiftet november/desember måned, blir Stortinget forelagt nysaldert budsjett. Da foretas de siste justeringene av budsjettet.