Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettreformer

Finansdepartementet legger i forbindelse med 2004-budsjettet fram forslag om to budsjettreformer: Synliggjøring av flerårige budsjettkonsekvenser fra og med budsjettforslaget for 2005, og gradvis innføring av regnskaps- og budsjettinformasjon basert på periodiseringsprinsippet for statlige virksomheter. Spørsmål om flerårsbudsjettering og bruk av periodiseringsprinsippet i statlige regnskaper og budsjetter, er utredet av Statsbudsjettutvalget som avga sin innstilling til Finansdepartementet i januar i år.

Se også Budsjettering - flerårig og Periodiseringsprinsippet for regnskaps- og budsjettinformasjon.