Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Byggekostnader

Byggekostnadene har økt mye de siste årene, men utviklingen er ikke dramatisk. Det er likevel grunn til å se nærmere på tiltak som kan redusere veksten i byggekostnadene. For å stimulere til økt byggeaktivitet har Kommunal- og regionalministeren derfor nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra blant annet byggebransjen, forbrukersiden, kommunene og berørte departementer for å se på veksten i byggekostnadene og økt effektivitet i bransjen. Statsrådens initiativ er knyttet til Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med en stortingsmelding om boligpolitikken som skal legges frem i løpet av høsten. Arbeidsgruppen skal ha klart en tilråding om innhold og organisering av samarbeidet i desember 2003.