Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Byggsøk

Byggsøk skal legge til rette for elektronisk behandling av plan- og byggesaker. Dette skal åpne for raskere og mer forutsigbar behandling av byggesaker, økt effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen og muligheter for bedre innsyn for brukerne. ByggSøk ble satt i drift juli 2003. Statens bygningstekniske etat har ansvar for drift, ajourhold og videreutvikling av Byggsøk. Det er ønskelig at flest mulig kommuner benytter seg av Byggsøk, slik at vi får en enklere byggesaksbehandling i kommunene. Det er gratis for kommunene å benytte Byggsøk.

Se også Byggsøk og Statens bygningstekniske etat.