Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CSD (Commission on Sustainable Development)

Miljøvernminister Børge Brende leder FNs kommisjon for bærekraftig utvikling CSD. Det norske formannskapet legger stor vekt på å revitalisere CSD og at kommisjonen effektivt overvåker gjennomføringen av vedtakene fra toppmøtet om miljø og utvikling i Johannesburg i 2002. Den nasjonale miljøvernpolitikken skal bidra til en bærekraftig utvikling i tråd med den nasjonale handlingsplan for bærekraftig utvikling, Nasjonal agenda 21, som legges frem i nasjonalbudsjettet. Regjeringen vil legge særlig vekt på å følge opp Norges forpliktelser i forhold til vedtakene fra verdenstoppmøtet i Johannesburg, spesielt tiltak innenfor områdene vann, energi, landbruk og biologisk mangfold, de såkalte "WEHAB"-områdene. Gjennom utviklingssamarbeidet gir Regjeringen allerede betydelig støtte til disse satsingsområdene. Innsatsen utgjør i dag til sammen mellom 600 og 700 millioner kroner. Regjeringen vil øke den samlede satsingen på "WEHAB"-områdene (unntatt helse) med ytterligere 375 millioner kroner for perioden 2003-2005. Til oppfølging av arbeidet i CSD foreslås en økt bevilgning på 7,7 millioner kroner.

Se også egen pressemelding fra Miljøverndepartementet