Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

De kirkelige fellesrådene

Det ordinære statstilskuddet til de kirkelige fellesrådene var på 100 millioner kroner i 2003. For 2004 foreslås denne bevilgningen ført videre med samme beløp.