Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Delingsmodellen

Som følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, reduseres kapitalavkastningsraten i delingsmodellen fra 10 pst. til 7 pst. Provenyøkningen er anslått til 300 mill. kroner påløpt og 195 mill. kroner bokført i 2004.