Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Den Norske Opera – regionoperavirksomhet i Trondheim

Driftstilskuddet til Den Norske Opera er foreslått økt med 17,9 millioner kroner. Dette sikrer at Operaen kan komme i gang med nødvendig omstilling og utvikling av virksomheten frem mot innflytting i nytt operahus. Trønder-Operaen og Musikkteatret i Trondheim har inngått avtale om samordning av aktivitetene. Formålet Regionopera i Trondheim er som følge av dette foreslått styrket med 0,5 millioner kroner.