Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Den norske kirke

Budsjettforslaget for Den norske kirke i 2004 er på 1 057,8 millioner kroner for 2004. Dette er en økning på 3,2 prosent sammenliknet med saldert budsjett for 2003.