Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Det nasjonale museumsnettverket

Museumsreformen skal gjennomføres i hele landet med konsoliderte museer i et nasjonalt nettverk. I 2004 foreslås det å styrke museumsområdet med 11 millioner kroner som gir økte tilskudd til de konsoliderte enhetene i Nordland og Telemark, hvor konsolideringsprosessen har gitt klare resultater siste året, samt enkelte andre museer, i alt 11 institusjoner fordelt på syv fylker.