Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Domstolene

Det skjer et stort reformarbeid, der førsteinstans domstoler slås sammen. Tallet på tingretter skal reduseres fra 92 til 66. Domstolene behandlet flere saker i 2002 enn året før og tallet på ubehandlede saker (restanser) går ned. Likevel er det et stykke igjen før målet om saksbehandlingstid på 3 måneder i straffesaker og 6 måneder i sivile saker nås.