Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EUs rammeprogram for forskning og teknologi

Den norske kontingenten for deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og teknologi i 2004 er på ca. 570 millioner norske kroner. Koordineringsansvaret for EUs rammeprogram overføres fra og med 2004 fra Nærings- og handelsdepartementet til Utdannings- og forskingsdepartementet. Bakgrunnen for dette er at rammeprogrammet i økende grad vil bli et virkemiddel for å etablere et europeisk forsknings- og innovasjonsområde. Rammeprogrammet vil fortsatt adressere forskningsutfordringer for flere departementer (Se St.prp. nr.1 (2003-2004) fra Nærings- og handelsdepartementet

kap. 920).

Det legges opp til at Norges forskningsråd skal arbeide for økt norsk deltakelse i EUs rammeprogram i 2004, ved å bedre finansieringsmulighetene for blant annet instituttenes deltakelse. Et bedre samspill mellom nasjonale programmer og EUs rammeprogram kan øke den norske deltakelsen.