Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenbetaling

Egenandelstak 1, som omfatter legehjelp, psykologhjelp, legemidler på blå resept og reiser i forbindelse med behandling i helsetjenesten, ble fra 2001 til 2002 satt ned med 100 kroner til 1 350 kroner, og har stått uendret de siste to årene. Frikortgrensen er nå reelt sett 12 prosent lavere enn da ordningen ble innført for 19 år siden. Ordningen ble innført for å skjerme pasienter med store helseutgifter, og omfattet den gang 140 000 brukere. I år når nærmere 900 000 pasienter frikortgrensen. Ordningen er lite treffsikker med tanke på å særlig skjerme storbrukere av helsetjenester. For å bedre skjermingen av storforbrukere ble det i 2003 innført et egenandelstak 2 som gjelder blant annet opphold på opptreningsinstitusjoner og tannbehandling.

Med dette som bakgrunn foreslår Regjeringen at egenandelstak 1 økes fra 1 350 til 2 500 kroner i 2004. Egenandelstak 2 foreslås uendret fra 2003 til 2004 på 4 500 kroner. Egenandelstakene vil samlet gi storbrukerne en betydelig skjerming, og egenandelstak 1 vil fortsatt omfatte ca. 600 000 pasienter. Budsjettvirkningen av forslaget anslås å være ca. 800 millioner kroner.

Regjeringen foreslår at egenandelen for røntgenundersøkelse økes fra 155 til 185 kroner i 2004. Egenandelen for reiser i forbindelse med behandling foreslås økt fra 190 til 220 kroner tur/retur. For disse to forslagene regnes det med en samlet innsparing på 85 millioner kroner.