Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

El-avgift - differensiering av avgiften

Stortinget har i anmodningsvedtak bedt Regjeringen om å opprette et bredt sammensatt utvalg som skal utrede ulike modeller for differensierte avgifter på elektrisitet, jf. Innst. S. nr. 260 (2002-2003). Det er satt ned et utvalg som har fått frist 1. mars 2004.

Ønsker du mer informasjon om utvalget, kan du lese pressemeldingen på Finansdepartementets sider.