Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektrisitetspriser

Den høye strømprisen vinteren 2003 skyldtes hovedsakelig lite nedbør i fjor høst. Elektrisitetsprisene har falt kraftig siden januar i år, men er likevel klart høyere enn på samme tid i fjor. Fyllingsgraden i vannmagasinene er lavere enn normalt. Terminmarkedet indikerer at prisene vil øke noe utover høsten. Som gjennomsnitt for året er det lagt til grunn at elektrisitetsprisene blir om lag 35 prosent høyere i år enn i fjor. Dette ventes å bidra til å trekke opp konsumprisindeksen (KPI) med i underkant av 1,5 prosentpoeng i år. Basert på terminprisene er det i Nasjonalbudsjettet 2004 lagt til grunn en klar nedgang i strømprisene neste år.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2004 kapittel 2.7.1.