Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energifondet

Energifondet er etablert som finansieringskilde for omlegging av energibruk og -produksjon. Fondet forvaltes av Enova SF. Det foreslås bevilget 130 millioner kroner over statsbudsjettet til Energifondet i 2004, i tillegg kommer inntekter fra et påslag på nettariffen med 0,8 øre/kWh, som vil tilføre fondet om lag 460 millioner kroner i 2004. Inklusive renteinntekter anslås innbetalingene til Energifondet å øke til totalt 600 millioner kroner i 2004, en økning på om lag 130 millioner kroner i forhold til 2003.