Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energiforskning

Det foreslås totalt bevilget 321,4 millioner kroner til forskning og utvikling i 2004 over OEDs budsjett, en økning på 61,7 millioner kroner eller vel 24 prosent ift 2003. Av dette går 140,5 millioner kroner til petroleumsforskning i regi av Norges forskningsråd, herunder et nytt stort forskningsprogram Petromaks. Innenfor energi- og vassdragssektoren foreslås det bevilget 153 millioner kroner til det nye store energiforskningsprogrammet RENERGI i regi av Forskningsrådet. Av disse går 50 millioner kroner til forskning og utvikling av renseteknologi for gasskraftverk. I tillegg foreslås det bevilget 18,5 millioner kroner til vassdragsforskning i regi av NVE.

Se også pressemelding om forskning på renseteknologi.