Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gasskraftverk - renseteknologi

Bevilgningen knyttet til utvikling av ny teknologi som kan bidra til å redusere CO2-utslipp fra kraftproduksjon basert på fossile brensler økes med 30 millioner kroner til 50 millioner kroner i 2004. Midlene kanaliseres gjennom Norges forskningsråd.

Se også pressemelding om forskning på renseteknologi.