Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gaver i ansettelsesforhold

Gaver fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottakeren når gaven(e) i løpet av inntektsåret ikke overstiger 500 kroner. Det er videre en forutsetning at arbeidsgiver ikke krever fradrag for kostnadene ved slike gaver. Skattefritaket gjelder bare gaver i form av gjenstander. Grensen for det skattefrie beløpet har ikke vært justert siden 1996, og Regjeringen foreslår at den økes med 100 kroner til 600 kroner i 2004.

Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.9.