Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gaver til frivillige organisasjoner

Etter gjeldende regler kan alle skattytere kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner. Fradragsretten omfatter blant annet gaver til organisasjoner som driver omsorgs- og helsefremmende arbeid for ulike grupper i samfunnet, religiøs virksomhet, utviklings- og katastrofehjelp samt arbeid for vern av kultur og menneskerettigheter. Det er en forutsetning at gaven utgjør minst 500 kroner. Gaver til Den norske kirke er ikke omfattet av fradragsordningen. Regjeringen foreslår at gaver til Den norske kirke likestilles med gaver til frivillige organisasjoner i forhold til fradragsretten.

Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.5.

Se også informasjon fra Skatteetaten her, og liste over godkjente organisasjoner her.