Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grødegaard AS

Gjennom en rettet emisjon på 24 millioner kroner mot ISS Norge AS, har ISS Norge AS fått 48 prosent eierskap i Grødegaard AS. Staten har derved redusert sin eierandel til 52 prosent i selskapet.