Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnbeløpet i folketrygden (G)

Mange av folketrygdens ytelser fastsettes i forhold til et grunnbeløp (G). Størrelsen på G reguleres i tråd med retningslinjer fastsatt av Stortinget. G reguleres normalt hvert år med virkning fra 1. mai. Grunnbeløpet er 56 861 kroner pr. år fra 1. mai 2003. Gjennomsnittlig G for 2003 er 55 964 kroner.