Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handelspartnere

Gruppen ”Norges viktigste handelspartnere” omfatter alle EU-landene unntatt Luxembourg. I tillegg består handelspartnerne av Sveits, USA, Canada, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Singapore Polen, Ungarn og Tsjekkia. For å beregne BNP-anslag for handelspartnerne samlet brukes eksportvekter, dvs. vekter som er basert på sammensetningen av norsk eksport i det samme året. Til sammen utgjør Sverige, Storbritannia, Tyskland og Danmark drøyt 50 prosent av gruppen.