Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Holden II-utvalget

På bakgrunn av flere år med høyere lønnsvekst i norsk industri enn hos våre handelspartnere, og en markert styrking av kronekursen, satte Regjeringen i fjor høst ned et ekspertutvalg ledet av professor Steinar Holden. Utvalget fikk i oppdrag å vurdere utfordringene for konkurranseutsatt sektor og lønnsdannelsen i årene framover. Det avga en enstemmig innstilling 9. april i år. Høringsuttalelsene til utvalgets innstilling er oppsummert i Nasjonalbudsjettet 2004.