Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Høyere utdanning - internasjonalisering

Fra 1. januar skal det opprettes et nytt senter for internasjonalisering av høyere utdanning. Senteret etableres ved å utvide Universitets- og høgskolerådets Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU) og omgjøre det til et forvaltningsorgan med eget styre. Senteret skal arbeide med profilering av norsk høyere utdanning og norske universitet og høgskoler i utlandet, rådgivning og kompetanseoppbygging i internasjonaliseringsarbeid for sektoren.